Kursen ger dig ämnesteoretiska, såväl som ämnesdidaktiska kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den är tematiskt uppbyggd så biologi, fysik, kemi och teknik blandas på ett naturligt sätt. Kursens teman är också delkurser, vilka är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin: laborationer, exkursioner, övningar, studiebesök, samt besök på och av skolor.