I denna kurs introduceras grundläggande ekologiska principer som är relevanta för dagens klimatförändringar. Syftet är att ge studenter med bakgrund inom naturvetenskap, humaniora, ekonomi samt sociala, tekniska och politiska vetenskaper nödvändig biologisk kunskap för att de ska kunna delta i debatten och hanteringen av klimatfrågor. Den övergripande frågan är hur förändringar i klimatet påverkar biologiska processer från individnivå till ekosystemnivå. Kursen syftar till att utveckla en mekanistisk förståelse för hur förändringar i klimatet påverkar arter och ekosystem och hur ekosystemprocesser i sin tur påverkar klimatet.