Morfologiska studier av normala organ/vävnader och av organ/vävnader som påverkas av patogener (bakterier och virus) eller kemikalier utgör viktiga delar av kursen. Kunskap om verkningssättet hos olika giftiga kemikalier är avgörande för tolkningen av toxikologiska data och för riskbedömning. Därför kommer en betydande del av kursen att inriktas mot mekanistiska problem. Under utvecklingen är embryon, foster och nyfödda ofta mycket känsligare än vuxna för kemikalier och därför tilldelas utvecklingstoxikologi mycket tid under kursen. Effekter initierade under denna känsliga period, i olika grupper av djur, kommer att diskuteras. Slutligen kommer du under kursen även att lära dig om människors hälsa och miljökonsekvensbedömning, i första hand genom att göra en eller två riskbedömningar på egen hand.