Statistiska analyser är mycket viktiga redskap inom miljöanalys och miljöövervakning. Den här kursen behandlar bedömning och analys av miljödata samt presentation av data och analysresultat. Fokus ligger på praktisk övning i statistiska metoder som är särskilt anpassade för behandling av miljödata. Bland annat innehåller kursen multivariata analysmetoder, som används vid kartläggning och analys av olika typer av data som är korrelerade med flera omvärldsfaktorer samtidigt. Vidare behandlas olika metoder för trendanalys av miljöövervakningsdata i långa tidsserier. Innehållet i kursen bygger på tidigare grundläggande kunskaper i statistik.