Kursen fördjupar dina kunskaper i algoritmer och algoritmanalys. Efter kursen kan du designa algoritmer baserade på tekniker som dynamisk programmering, och greedy algorithms, samt härleda deras komplexitet genom rekursiva ekvationer. Följande moment ingår: - lösa rekursiva ekvationer som beskriver algoritmens komplexitet - dynamisk programmering greedy algorithms - grafalgoritmer: minimum spanning trees, shortest paths - strängmatchning.