Kursen ger fördjupade studier i flera olika funktionella språk (till exempel Haskell, Lisp, Erlang), deras egenskaper och användning. Du får möjlighet att fördjupa dig i ett av områdena genom ett projekt.