Efter godkänd kurs ska du kunna:- definiera komplexa digitala kretsar med hjälp av maskinvarubeskrivande språk såsom VHDL eller Verilog- testa, korrigera, och verifiera digitala konstruktioner med hjälp av test- och simuleringsverktyg- integrera skräddarsydda logikkomponenter med system som är baserade på vanliga processorer- analysera energiförbrukningen och prestanda som resulterar av accelerering av systemkomponenter- demonstrera hur en processor interagerar med acceleratorer genom mjukvarukomponenter.Innehåll- Syntax och semantik av maskinvarubeskrivande språk, och tillämpningen att definiera digitala system.- Design och implementering av testmiljöer, och användning av simulering och felsökningsmetoder för att verifiera system.- Parallellisering av algoritmer för att förbättra genomströmning och latenstid.- Integrering av acceleratorer på system- och mjukvarunivå.- En överblick av olika konstruktionsstrategier och abstraktionsmetoder för digitala system.- Ett omfattande projekt inom simulering och syntes av hårdvaruacceleratorer, i samband med systemkonstruktion på kisel.