Efter godkänd kurs ska du kunna: - definiera komplexa digitala kretsar med hjälp av maskinvarubeskrivande språk såsom VHDL eller Verilog - testa, korrigera, och verifiera digitala konstruktioner med hjälp av test- och simuleringsverktyg - integrera skräddarsydda logikkomponenter med system som är baserade på vanliga processorer - analysera energiförbrukningen och prestanda som resulterar av accelerering av systemkomponenter - demonstrera hur en processor interagerar med acceleratorer genom mjukvarukomponenter. Innehåll - Syntax och semantik av maskinvarubeskrivande språk, och tillämpningen att definiera digitala system. - Design och implementering av testmiljöer, och användning av simulering och felsökningsmetoder för att verifiera system. - Parallellisering av algoritmer för att förbättra genomströmning och latenstid. - Integrering av acceleratorer på system- och mjukvarunivå. - En överblick av olika konstruktionsstrategier och abstraktionsmetoder för digitala system. - Ett omfattande projekt inom simulering och syntes av hårdvaruacceleratorer, i samband med systemkonstruktion på kisel.