Kanonisk formalism. Hamilton-Jacobi metoder. Kvalitativa egenskaper hos Hamiltonianska system. Kaotiska och integrabla system. Kaos i solsystemet.