Kursen genomförs i seminarieform. Innehållet koncentreras mot aktuella företeelser och problemställningar inom astronomin.