Kärnan i kursen är en projektering av en verklig vindkraftsanläggning. Med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna samt med stöd av föreläsningar och handledning genomför du en egen projektuppgift. Som verktyg i projekteringsuppgiften används mjukvarorna WindPRO och WAsP.