Kursen ger en introduktion till naturresurser i solsystemet och möjliga sätt att kartlägga och exploatera rymdens resurser.