Inom nästan alla yrken används idag datorer för att stödja delar av arbetet. Vissa användare är nöjda med sina IT-system men många upplever att IT-systemen är onödigt krångliga och därför försvårar arbetet. Detta är också en av de främsta orsakerna till att många införanden av nya IT-system misslyckas. Den här kursen handlar om metoder för att ta reda på hur IT-stöd bör utformas, med fokus på att ge professionella yrkesutövare bra stöd i sina arbeten. I kursen tillämpas teorier från området människa-datorinteraktion i processen att utveckla prototyper och system. Begreppen användbarhet och användarcentrerad design sätts i sammanhang med systemutvecklingsprocessen. I kursen genomförs även ett projekt för att ge praktisk erfarenhet av tekniker för observationsstudier och intervjuer, behovsanalys, kontextuell design samt utvärdering.