Kursen behandlar hur olika naturresurser bildas samt deras egenskaper. Prospektering behandlas utifrån geologiska och geokemiska perspektiv där geologisk prospektering fokuserar på värdbergarter, hur dessa förändras och de strukturgeologiska förutsättningarna hos malmfyndigheter. Geokemiska undersökningar omfattar glaciala avlagringar, jordprover och vattenkemi. Aspekter av ekonomisk geologi och resursanvändning integreras under kursens gång.