Kursen ger en översikt av principerna bakom, samt urvalet och klassificeringen av kritiska metaller och mineral och deras användning, deras fördelning globalt, med extra användarfokus på EU. Konceptet "Peak metal", liksom tillgången på kritiska metaller och mineral diskuteras. De kritiska metallernas mineralogi och bildningsprocesserna bakom dagens och framtidens förekomster, och deras fördelning och klassifikation. Problematik kring substitution och återvinning diskuteras.