Världens behov av mineraler och metaller ökar i takt med en växande medelklass. Det är sannolikt att en betydande andel av detta behov måste täckas med resurser från platser som är till stor del underutforskade, så som Afrika. Den afrikanska kontinenten rymmer stora förekomster av krom, koppar, diamanter, guld, järn, mangan, platinagruppens metaller, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. Denna kurs täcker vetenskapliga områden som spänner från malmbildning i Afrika och lämpliga exploateringsstrategier till sociala, miljömässiga och politiska utmaningar. Inom kursen används många fallstudier.