Grundläggande introduktion i mineral- och bergartsbildning med fokus på ädelstenar. Olika huvudtyper av ädelstenar och värdefulla mineral. Typiska egenskaper hos ädelstenar och grundläggande gemologi.