Kursen ger en grundläggande introduktion till jordens uppbyggnad, plattektonik och orsakerna till vulkanism. Översikt av olika vulkantyper och olika vulkaniska miljöer på jorden. Mekanismer bakom utbrott, vulkaners risker och miljöpåverkan. Vulkaners betydelse för samhället med avseende på energi- och naturresurser samt vulkaners kulturella roll inom exempelvis litteratur, mytologi och konst.