Bildning, sammansättning och lokalisering av malmer. Diskussion runt miljö- och hållbarhetsaspekter i samband med malmresursutvinning. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.