Tyngdpunkten i kursen är geokemisk förståelse för bildandet, sammansättningen och fördelningen av malmfyndigheter. Olika typer av malmförekomster i världen och deras egenskaper. Geokemins betydelse för lokalisering av ekonomiskt relevanta fyndigheter