Hur påverkar dagens ekonomiska system globalisering, människor och miljö i olika delar av världen? Vilka institutioner och aktörer har bäst möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling? Hur förändrar den ekonomiska krisen satsningar och initiativ inom hållbarhetsområdet? Den här kursen fokuserar på olika ekonomiska teorier som nationalekonomi, miljöekonomi och ekologisk ekonomi, ekonomisk historia, rättvisa, makt, utvecklingsmodeller och alternativa ekonomiska lösningar. Genomgående granskas, analyseras och diskuteras olika perspektiv, teorier och aktuella exempel i mötet med kunniga och intresseväckande gästföreläsare med lång erfarenhet inom området. Kursen samlar även internationella och svenska studenter till dialog och debatt rörande den globala ekonomins tillstånd och framtid.