Vill du starta upp ett hållbarhetsprojekt, nå andra och förändra världen? Då är det här en kurs för dig!   Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till en projektledningsmodell för hållbar utveckling som kombinerar olika praktiska och kreativa verktyg inom planering, genomförande, kommunikation och utvärdering. Den vänder sig till dig som under självständiga former vill planera och genomföra en projektidé som bidrar till en hållbar utveckling. Projektet genomförs i grupp, och presenteras och diskuteras vid CEMUS hållbarhetsfestival i slutet av varje termin.