Detta är en fortsättningskurs i maskininlärning med fokus på moderna probabilistiska/Bayesianska metoder: Bayesiansk linjär regression, Bayesianska nätverk, latenta variabel-modeller och Gaussprocesser, samt metoder för att göra exakt och approximativ inferens i dessa modeller. Kursen innehåller även erforderlig sannolikhetsteori samt metoder för dimensionalitetsreduktion av data.