Inom kommersiella programvaror för beräkningar används ofta en typ av beräkningsmetoder som kallas finita elementmetoder (FEM). Metodiken kommer ursprungligen från hållfasthetsläran, men fungerar även för andra typer av problem och är ett mer generellt sätt att lösa partiella differentialekvationer på datorn. FEM är därför mycket använt inom industrin. Kursen innehåller både praktiska moment där deltagarna dels får använda ett kommersiellt FEM-program (FEniCS) och lite mer teoretiska moment.