Denna kurs avser hantering och analys av storskaliga datamängder ("Big Data") som kräver användande av storskaliga datorsystem tillsammans med dedikerade metoder och programvara. Kursen är avsedd speciellt för stora datamängder inom det biovetenskapliga området, såsom från storskalig DNA-sekvensring och mikroskopi. Kursen ger en introduktion till metoder och system inom storskalig dataanalys, och innefattar praktiska övningar på högpresterande datorer och molnsystem.