Idag är det vanligt att datorer, simuleringar och matematiska modeller används för att undersöka olika förlopp. Man simulerar på datorskärmarna som ersättning för eller komplement till experiment och teori. Datorer och matematiska modeller används för att beskriva verkligheten och för att få fram nya produkter. När beräkningar utförs på datorer är det inte handräkningsmetoder som används utan andra typer av metoder med helt andra egenskaper. Hur detta fungerar studeras i beräkningsvetenskap. I den här kursen lär du dig de principer och det tänkande som används vid den här typen av beräkningar. Grundläggande begrepp, idéer och metoder inom beräkningsvetenskapen presenteras. Några viktiga moment i kursen är numerisk lösning av integraler och linjära ekvationssystem. I kursen ingår som en viktig del även grunderna i programmering. Beräkningsprogrammet MATLAB används genomgående i kursen.