Kursen är en direkt fortsättning på Beräkningsvetenskap I. Den här kursen är inriktad mot hantering av stora datamängder (minstakvadratanpassning och interpolation), lösning av ordinära differentialekvationer samt metoder som baseras på slump (så kallade Monte Carlo-metoder). Dessa områden används mycket inom till exempel kemi, biologi och fysik och det finns alltså många tillämpningar inom naturvetenskap där innehållet kommer till användning. Förutom dessa områden ingår fortsatt användning av MATLAB.