I kursen studerar du affärsredovisning. Det omfattar fördjupning i begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Även sambandet mellan resultat, balansomslutning och likviditet uppmärksammas. Vidare principerna bakom dubbel bokföring samt redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut och årsredovisning. Den avslutande delen problematiserar tillämpningen av redovisningsinformation i förhållande till lagar, regler och normer.Kursen utgör tillsammans med kurserna Grundkurs i marknadsföring 1, Organisation I. Individen och gruppen i organisationen och Ekonomisk kalkylering första terminens studier i företagsekonomi vid Campus Gotland.