Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metod inom freds- och konfliktforskningen samt att ytterligare öva förmågan till att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Frågor rörande såväl konfliktorsaker som konfliktlösning behandlas. Kursen består av tre moment. 1. Metod (7,5 hp); 2. Analysing Arguments in Conflict Studies (7,5 hp); 3. Uppsats (15 hp).