Hur kan vi förstå väpnad konflikt och fred? Denna kurs ger en introduktion till de centrala frågeställningarna och forskningsområdena inom freds- och konfliktforskningen. Centrala begrepp som används för att förklara väpnade konflikters orsaker, dynamik och upplösning presenteras och diskuteras. Du lär dig också hur man gör en konfliktanalys, inklusive hur man självständigt samlar in och analyserar data om väpnade konflikter och hur man väver teori och empiri i ett forskningspapper.