Kursen ger möjlighet att fördjupa kunskapen kring mat och ätande under barn- och ungdomsåren. Mat och ätande på de olika arenor där barn befinner sig under uppväxtåren, inklusive hem, förskola och skola, behandlas. Aktuella ämnen kring barns ätande, exempelvis övervikt, tas upp både ur ett samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv.