På kursen fördjupar du din förmåga att metodiskt analysera bevarade föremål, avbildningar av och texter om textilier, och att uttrycka dina slutsatser muntligt och i vetenskaplig text. Kursens innehåll är användbart för såväl pedagoger och museianställda som tjänstemän inom kultursektorn. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om textilvetenskapliga forskningsperspektiv i teori och praktik samt textiliers roll som kulturföremål. Undervisningen består av såväl textilhistoriska föreläsningar som litteraturseminarier. Den undervisning i undersökningsmetod som ingår är en viktig grund i den uppsats som skrivs inom kursen samt för den som vill läsa magisterprogrammet i textilvetenskap.