Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper om Data Analytics och färdigheter kring lagring, bearbetning och analys av data. Data Analytics handlar om att undersöka data för att hitta mönster som kan användas för att underlätta beslutsfattande. En översikt över Big Data, datainsamling och hur olika typer av data kan bearbetas med hjälp olika tekniker, ingår i kursen.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och därför är tillgång till dator med internetuppkoppling och webbkamera nödvändig.