Statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. Kursen är inriktad på samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar.