Kursen ger en grundläggande introduktion till statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. I kursen presenteras och diskuteras olika samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningsområden. I kursen ingår även datahantering med statistisk programvara.