Kursen ger en introduktion till finansiell ekonometri för studier på avancerad nivå. Kursen behandlar kvantitativ finansiell ekonomi, diskuterar viktiga resultat inom empirisk finansiell litteratur och ger kunskaper i hur empiriskt arbete utförs inom området.