Kursen behandlar faktorer och processer som påverkar användningen av läkemedel och dess konsekvenser för användaren. Under kursen förmedlas fördjupad kunskap om hur såväl sociodemografiska faktorer som individrelaterade faktorer kan påverka läkemedelsanvändning samt hur interaktioner mellan läkemedel, naturläkemedel och livsmedel kan påverka läkemedelsanvändning. Vidare behandlas strategier för att förbättra patientsäkerheten i samband med läkemedelsanvändning och organisationer och grupper med intressen i och påverkan på läkemedelsanvändning i samhället.