Kursen omfattar vissa farmaceutiska arbetsmetoder och tekniker, läkemedelsformer och deras egenskaper, framställning och kontroll. I kursen ingår också kvalitetsvärdering av extemporeberedda läkemedel. Utbildningen ska förbereda för verksamheter inom läkemedelsområdet vad gäller framställning och bedömning av bruksfärdiga läkemedel som bereds för tillfället (ex tempore) i liten skala.