Denna introduktionskurs ger en kortfattad översikt om principer för preklinisk toxicitetstestning och farmakovigilans. Kursen ska ge insikt om utvärdering av läkemedelskandidater, nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med preklinisk toxicitetstestning eller biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet. Var vänlig och notera att en kurs i farmakologi eller allmän toxikologi krävs för att vara behörig. Kursen kommer att fokusera på principer för - Mekanismer för toxicitet och för biverkningar - Prekliniska toxicitetsstudier - Fas 1 kliniska prövningar - Läkemedelsindragningar - Risk/nytta bedömning av läkemedelskandidater och marknadsförda läkemedel - Farmakovigilans Vi kommer att diskutera säkerheten för läkemedelskandidater och läkemedel baserade på toxikologiska tester, kliniska studier och allmän användning. Observera att kursen inte omfattar det detaljerade regelverket för toxicitetstestning och farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA , eller de webbaserade system för farmakovigilans som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin. För mer info klicka på  3FX211