Denna introduktionskurs ger en kortfattad översikt om principer för preklinisk toxicitetstestning och farmakovigilans. Kursen ska ge insikt om utvärdering av läkemedelskandidater, nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med preklinisk toxicitetstestning eller biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet.

Vi kommer att fokusera på principer för

  • Prekliniska toxicitetsstudier
  • Mekanismer för toxicitet och för biverkningar
  • Risk/nytta bedömning av läkemedelskandidater och marknadsförda läkemedel
  • Biverkningsrapporter och metoder för säkerhetsövervakning
Vi kommer att diskutera säkerheten för läkemedelskandidater och nya läkemedel baserade på toxikologiska tester samt kliniska studier. Farmakovigilans baseras främst på insamling av spontanrapporterade biverkningar och signaler om biverkningar. Observera att kursen inte omfattar det detaljerade regelverket för toxicitetstestning och farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA , eller de webbaserade system för farmakovigilans som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin.