Denna fortsättningskurs är baserad på samma format som introduktionskursen (Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans) men en mer omfattande kursbok kommer att användas. Kursen ska ge kunskaper om principer för nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet. Observera att 2,5 hp inom introduktionskursen Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans (3FX011 alternativt 3FX211) eller hela campuskursen 3FX200 ska vara godkänd för att du ska vara behörig till denna fortsättningskurs.  Vi kommer att fokusera på - Farmakogenomikens betydelse för individuell variation när det gäller läkemedelsbiverkningar - Allvarliga biverkningar - Riskkommunikation - Risk/nytta bedömning av läkemedel särskilt biologiska läkemedel - Biverkningsrapporter och metoder för säkerhetsövervakning