Denna fortsättningskurs är baserad på samma format som introduktionskursen (Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans) men en mer omfattande kursbok kommer att användas. Kursen ska ge kunskaper om principer för nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet. Observera att 2,5 hp inom introduktionskursen Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans (3FX011 alternativt 3FX211) eller hela kursen Läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans (3FX200) ska vara godkänd för att du ska vara behörig till denna fortsättningskurs.  Vi kommer att fokusera på - Riskhantering och kommunikation - Biverkningsrapportering och metoder för säkerhetsövervakning - Farmakogenomikens betydelse för individuell variation när det gäller läkemedelsbiverkningar - Allvarliga biverkningar - Risk/nytta bedömning av läkemedel särskilt biologiska läkemedel och vaccin samt läkemedel och genetisk variation Observera att kursen inte omfattar det detaljerade regelverket för farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA eller de webbaserade system som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin.