I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med att vara kunnig inom en specialiserad profession. Det krävs även att olika yrkeskategorier kan samverka interprofessionellt och involvera medborgare för att förebygga och att hantera hälsoproblem. Under den här kursen stärker du din förmåga att bedriva samverkansarbete, i praktik och teori. Under kursen genomförs ett skarpt projekt i grupp tillsammans med studenter från olika utbildningar och professioner. Utifrån medborgarens behov planerar, genomför och utvärderar kursdeltagarna en folkhälsoaktivitet under ett större publikt evenemang. Under kursens gång testas en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder. Genom feedback från kursledare och studenter samt genom den genomförda samverkansaktiviteten bygger kursdeltagarna kompetens inom samverkan och medborgarmedverkan. Kursen vänder sig till studenter/yrkesverksamma som läst minst fyra terminer på en universitetsutbildning med relevans för folkhälsoarbete i ett brett perspektiv. Kursen går på kvartsfart under sen eftermiddagstid och går därför att kombinera med annan utbildning. Kursen är ett komplement till olika utbildningar inom folkhälsa, teknik och naturvetenskap och spetsar din utbildningsprofil. Kursen ges huvudsakligen på svenska.