Kursen ger kunskap om infektionssjukdomars problematik ur ett globalt perspektiv ("One health") genom tilla?mpade fra?gesta?llningar om smittspridning mellan djur och ma?nniskor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) och livsmedelsburna infektioner. Verktyg fo?r o?vervakning, kontroll och prevention diskuteras pa? lokal och global niva?. I det globala perspektivet läggs fokus på utvecklingsländernas utmaningar när det gäller hantering av infektionssjukdomar. I mån av resurser genomförs en fältstudie i ett låginkomstland.Kursen består av tre moduler:- Infektioner hos djur och människa (5 hp)- Livsmedelssäkerhet (5 hp)- Global hälsa (5 hp)