Den här tvärvetenskapliga kursen kommer att ge dig ökad förståelse för den komplexa relationen mellan migration och hälsa och de etiska principer som kopplas till det.Du kommer också att få kunskap om hur migrationsprocessen och dess hälsoutfall varierar för olika grupper av migranter.Den här kursen är tvärvetenskaplig och lärare och studenter bidrar med olika erfarenheter för att lära sig om olika begrepp och trender i migration och hälsa, migrationsprocessen, migration som en determinant för hälsa, sårbara grupper och deras särskilda behov, genusaspekter, religionens och kulturens inverkan på migranters hälsa, hur migranter och samhället påverkar varandra, etik och migration och mänskliga rättigheter.Kursen är på engelska och går på kvällstid med en föreläsning per vecka vilket möjliggör att du kan kombinera kursen med andra studier eller med arbete.