Den här tvärvetenskapliga fristående kursen kommer att ge dig ökad förståelse för det komplexa sambandet mellan hälsa, miljö och klimatförändringar. Målet med kursen är att utveckla dina kunskap om global milljö, hälsa och klimatförändringar och fördjupa deltagarnas färdigheter för att bli ledare för att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling.   Kursen vänder sig till studenter på kandidatnivå inom medicinska vetenskaper, samhällsvetenskap och miljövetenskap. Kursen ges på engelska. Kursen som går på heltid under tre veckor kommer att ha åtminstone två seminarier och två föreläsningar varje vecka.   Kursen organiseras i samarbete med International Maternal and Child Health (IMCH) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), och Institutionen för geovetenskaper.