Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger kunskap om krisstöd efter potentiellt traumatiska händelser och behandlingsformer för traumatiserade individer. Kursen är ackrediterad/godkänd av Sveriges Psykologförbund som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi.