Kursen behandlar den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering, hälso- och sjukvård i andra länder, hälsoekonomi, hälsoekonomiska kalkyler, utvärdering, kostnadsnyttoaspekter med mera, samt läkarens och andra yrkesgruppers roll, ledarskap och administration.