Läsning av textmaterial från det semitiska området, inom ett eller flera semitiska språk eller språkvarianter.