Kursen ger en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt en introduktion till arabvärlden.